Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Trang Chủ Văn Bản Pháp Quy
Văn Bản Pháp Quy
STT Tên văn bản Tải về
1 Nghị định số 102/2010/NĐCP về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp Tải về
2 Thông báo số 278/TB-BTC ngày 27 tháng 09 năm 2010 của Bộ Tài chính V/v công bố danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2010 Tải về
3 Nghị định số 84/2011/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá Nghị định số 102/2010/NĐCP về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp Công văn số 8106/BTC-QLG ngày 22 tháng 6 năm 2010 về việc giải quy Tải về
4 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. Tải về
5 Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT - Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, Tải về
6 Chỉ thị số 11/2007/CT-TTg - Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Tải về
7 Luật công chứng - số: 82/2006/QH 11 138/2006/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Ban hành : 15/11/2006 Tải về
8 Luật cư trú - số: 81/2006/QH11 Tải về
9 05/2006/TT-BXD - Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Tải về
10 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Tải về
11 33/2005/QH11 - Bộ luật Dân sự. Tải về
12 188/2004/NĐ-CP - Nghị định về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. Tải về
13 13/2003/QH11 - Luật Đất đai Tải về
14 181/2004/NĐ-CP - Nghị định về thi hành Luật Đất đai. Tải về
15 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 Tải về
16 Nghị định số 101/2005/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 03/08/2005 Tải về
17 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 Tải về
18 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11 Tải về
19 Phụ lục số 01-TC11 Tải về
20 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 9 Tải về
21 Phụ lục số 02-TC9 Tải về
22 Phụ lục số 01_TC9 Tải về
23 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 8 Tải về
24 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 7 Tải về
25 Phụ lục số 01-TC7 Tải về

phu nu tin game game moi yeu game game tin game suc khoe kenh game cay game tin game hay game8 bao game dai ca game game thu kho game the gioi game tin tuc suc khoe hang ngay game thoi trang game dua xe game ban sung doc tin tuc game hay choi game