Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Trang Chủ Giới Thiệu Cơ Sở Pháp Lý
Cơ Sở Pháp Lý
  • Là doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản từ năm 2010 đến nay.

  • Quyết định số 61/QĐ-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp
  • Văn số 533/STC-BVG ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Sở Tài Chính TPHCM v/v Doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
  • Quyết định số 760/QĐ-BXD ngày 30 tháng 05 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức về Môi giới BĐS, Định giá BĐS, và Quản lý - Điều hành Sàn giao dịch BĐS 

Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn:

 

phu nu tin game game moi yeu game game tin game suc khoe kenh game cay game tin game hay game8 bao game dai ca game game thu kho game the gioi game tin tuc suc khoe hang ngay game thoi trang game dua xe game ban sung doc tin tuc game hay choi game